Agora ve školách

Pozadí projektu

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a realizován v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Agora CE v rámci projektu připraví 2 vzdělávací programy (série aktivit rozprostřených do průběhu celého školního roku) pro studenty SŠ, které budou zaměřeny na rozvoj demokratických kompetencí mladých lidí. Skrze tyto programy se studenti zdokonalí v kompetencích z oblasti komunikace, kritického myšlení a aktivního občanství. Prostřednictvím projektu se studenti interaktivními metodami seznámí s danými tématy a problémy a budou nabyté kompetence v praxi sami aktivně využívat. Do pilotáže programů se zapojí partnerské školy (každý ze dvou programů budou pilotovat minimálně 2 školy). Partnerské školy mají možnost zapojit se do pilotáže jen jednoho nebo obou programů a budou mít možnost ovlivnit podobu programů i finálních metodik, které k nim po pilotáži vzniknou.

Doba trvání projektu: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2023 (24 měsíců)

  • listopad – prosinec 2021 – příprava v Agoře, nový kolega
  • prosinec 2021 – leden 2022 – komunikace se školou – analýza potřeb (učitelé, studenti)
  • únor – červen 2022 – první pololetí realizace programu ve škole
  • září 2022 – leden 2023 – druhé pololetí realizace programu ve škole
  • únor – červen 2023 – třetí pololetí realizace programu ve škole
  • červenec – říjen 2023 – vyhodnocování projektu, diseminační seminář pro další učitele

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj demokratických kompetencí středoškolských studentů, které jsou nezbytné pro fungování demokratické společnosti v ČR. Konkrétně bude projekt rozvíjet komunikačních kompetence studentů a jejich kritické myšlení a jejich kompetence aktivního občanství a participace. Dále si tento projekt klade za cíl doplnit a rozšířit formální školní výuku o důležitá nová témata a kompetence za použití metod využívaných v neformálním vzdělávání a vytvořit k nim dvě metodiky, které budou k dispozici pedagogům i široké veřejnosti

Pro dosažení těchto cílů budou vytvořeny dva komplexní vzdělávací programy (série aktivit rozložených do 2 – 3 pololetí školního roku od února 2022 do srpna 2023) pro studenty středních škol. Jeden program bude více zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a debatování, druhý program se pak bude hlouběji věnovat rozvoji aktivního občanství a participace mládeže. Každý program bude vždy ve spolupráci s místním pedagogem realizován na minimálně dvou středních školách.

Hlavní aktivity

  • Vzdělávací program č. 1 „Komunikace a kritické myšlení“: bude vytvořena metodika programu pro práci ve školní třídě po dobu jednoho a půl školního roku, kde budou rozvíjeny kompetence studentů zaměřené na kritické myšlení, aktivní naslouchání, efektivní a mezilidskou komunikaci, sebepoznání, debatování a kontroverzní a aktuální témata jako lidská práva, demokratická kultura, výchova pro udržitelný rozvoj, etická výchova apod.
  • Vzdělávací program č. 2 „Aktivní občanství a participace na lokální úrovni“: bude vytvořena metodika programu pro práci ve školní třídě po dobu jednoho a půl školního roku, kde budou rozvíjeny kompetence studentů zaměřené na výchovu k uvědomělému občanství a možnostem aktivní participace. Studenti navštíví demokratické instituce, dozvědí se o tom, jak fungují a naučí se aktivně se podílet na společenském dění na lokální úrovni.

Vzniklé metodiky

Souhrn metodik
1 – Komunikace a kritické myšlení
2 – Aktivní občanství a participace

Chcete zjistit více?

Kontaktujte: monika.durajova@agorace.cz