Aktuální projekty

GLOW – podpora lídrovských dovedností žen v ČR a Gruzii

Agora ve školách

Studenti v regionech diskutují se zastupiteli

Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven

BE HEuRO

Studentské simulované zastupitelstvo

Kreativním učením k aktivnímu občanství

Úniková hra: Co by se stalo, kdyby země globálního Severu přestaly poskytovat rozvojovou pomoc zemím globálního Jihu?

Participační rozpočet pro mládež

Ukončené projekty

Diskutováním ke kritickému myšlení

O nás s námi

Studentská Agora