EUth: Posílení mládeže a demokracie v Evropě

Cíle projektu

Podpořeno v rámci programu Erasmus+

 • vytvořit platformu nevládních organizací z pěti zemí pro spolupráci a sdílení znalostí zav oblasti práce s mládeží
 • rozvíjet občanské dovednosti, aktivní občanství a demokratické hodnoty mezi mladými lidmi
 • podporovat evropské hodnoty a pocit identity mezi evropskými nevládními organizacemi a
  mladými lidmi a rozvíjet pochopení společných evropských problémů

Doba trvání projektu: 12/2023 – 12/2025

Aktivity zahrnují:

 • NGOs Ideas Hub: 5 vzájemných studijních návštěv a workshopů na podporu sdílení znalostí, budování kapacit a inovací mezi partnery konsorcia
 • Youth Bridge: 2 mezinárodní výměny mladých lidí a studijní cesta do Bruselu za účelem rozvoje dovedností leadershipu, aktivní podpory občanství a propojení mladých lidí s politiky
 • Youth Voice: celkem 25 workshopů (5 v každé partnerské zemi), které umožní mladým lidem účastnit se demokratických procesů a řešení místních nebo globálních problémů.

Výsledky

 • Příručka obsahující osvědčené postupy od partnerského konsorcia spolu s inovativními a snadno použitelnými nástroji a metodami pro zvýšení zapojení mládeže do občanské výchovy.
 • Mladí lidé zapojení do projektu poskytnou evropským politikům doporučení, jak je zapojit do rozhodovacích procesů a jak věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá.
 • Mládež bude vytvářet obsah sociálních médií zaměřený na místní a národní tvůrce politik, zdůrazňující aktuální problémy v Evropě a navrhování řešení.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte: kristyna.fantova@agorace.cz