Kolikrát ještě velké strany prohrají volby?

28.11. od 18 do 20 hod. Kino Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1

Hosté:Time to TalkJan Hartl, ředitel agentury STEM, která se mimo jiné věnuje politickým výzkumům a průzkumům volebních preferencí.

Lukáš Jelínek, politolog, absolvent Masarykovy univerzity V Brně, pracoval jako poradce některých členů ČSSD, pracuje v Masarykově demokratické akademii a intenzivně publikuje.

Josef Mlejnek, politolog a pedagog, přednáší na FSV UK v Praze.

Jindřich Šídlo, komentátor a novinář píšící v současnosti pro deník Hospodářské noviny.

Time to Talk

Zahraniční host Vincent van Hees – v současnosti pracuje pro Ministerstvo zahraničí Nizozemského království, působí na Holandské ambasádě v Praze. Před tím působil na Univerzitě Utrecht.

Debatu moderoval novinář David Klimeš (ekonomický deník E15).

Debatovalo se o tom, kdo je vlastně vítězem posledních podzimních krajských voleb. Kde se bere podpora Komunistické strany? Měli by být puštěni do vlády, aby se sami znemožnili? To není konstruktivní přístup. Komunisté nejsou sami o sobě silní, neposilují, ale spíše ostatní strany podstatně oslabují. „Pozitivní na tom může být, že to bude propad na politické dno a pak už půjdeme jen výš.“ Interpretace výsledků voleb jako vítězství komunistů není

Time to Talk

 správná. Největší problém je v nečinnosti a neúspechu velkých stran a středo-pravých uskupení. Nezáleží ani tak na výkonu komunistů, jako na výkonech ostatních stran. Veřejnost ještě nerezignovala a stále ještě čeká na nabídku. „Počkejte si 4 roky a velké strany se vrátí ke svým většinovým pozicím. Stejně jako u nás v Holandsku, kde systém dvou stran nahrává vzniku korupčního prostředí.” Pokud má do 4 let dojít k návratu k vládě velkých stran, mělo by dojít k přerodu i uvnitř těchto stran, možná i vyprofilování nových.

Time to Talk

Je čas na změnu volebního systému? Pro změnu volebního systému je potřeba zadání, čeho se má změnou  dosáhnout. „Nejlepší transformací je volební porážka, problém je že je strašně málo kmenových členů stran, problém silných krajů a slabých stranických center.” Mohlo by být řešením zvětšení prostoru pro participaci občanů? Měl by se dopracovat nástroj celostátního referenda, který by sloužil jako pojistka politické moci?

Debata byla komornější a prostor k vyjádření svého názoru tak měli všichni účastníci.