Zkušenosti ze stáže - Ján Olexa

Aj keď ma ku stáži v neziskovej organizácii AGORA Central Europe pôvodne priviedla náhoda som veľmi vďačný za túto príležitosť, nakoľko stáž v Agore je obrovským prínosom pre môj profesný život. Stáž som absolvoval vďaka programu Erasmus. Hneď v prvých týždňoch stáže som mal príležitosť zúčastniť sa medzinárodného projektu Crossover, počas ktorého som bol začlenený do priebehu podujatia európskeho formátu. Stretnutie sa konalo v poľskom meste Gdaňsk, kde som mal možnosť spoznať množstvo ľudí a debatovať s nimi o najrôznejších európskych témach.

V poslednom období často počúvame o kríze demokracie. Občania nemajú záujem o veci verejné, ani o participáciu na občianskom živote. Politické dianie ich nezaujíma a uchyľujú sa k voľbe populizmu, či dokonca extrémizmu. Tento problém momentálne trápi takmer celú Európu. Som presvedčený, že riešením tohto celoeurópskeho problému je dialóg. Dialóg medzi občanmi a ich volenými zástupcami. AGORA CE iniciuje dialóg medzi radnicami a občanmi a osobne si myslím, že riešenie celospoločenských problémov by malo začať riešením tých lokálnych. V sprostredkovaní komunikácie medzi radnicami a občanmi má AGORA CE bohatú skúsenosť. Stáž v tejto neziskovej organizácii mi ponúkla nový pohľad na riešenie problému zapojenia občanov do vecí verejných a zoznámila ma s inovatívnymi nástrojmi, ktoré efektívne riešia občianske zapojenie do verejného života.

Asi najväčším prínosom počas tejto stáže bola pre mňa priama účasť na rokovaniach s mestami v rámci participatívneho rozpočtu. Okrem stretnutí s komunálnymi politikmi a zástupcami mesta, prispeli tieto stretnutia aj k rozvoju mojich verbálnych a vyjednávacích schopností. Počas tejto stáže som získal aj viacero praktických informácií o komunálnej politike, fungovaní neziskových organizácií, či štátnych inštitúcií v podmienkach Českej republiky. Skvelý dojem na mne zanechalo aj prostredie, v ktorom som mal možnosť pracovať a týmto by som sa chcel aj poďakovať všetkým pracovníkom v AGORA CE za pozitívny a priateľský prístup.