Naši donoři:

Projekty PAKT a Participativní rozpočtování byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www. fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Naši partneři:

Naši sociální partneři: