Vzdělávání pro zastupitele a úředníky

Ve volebním roce 2014 jsme pro zastupitele měst a obcí připravili seminář s názvem Komunikace a zapojování veřejnosti – inspirace pro představitele místní samosprávy.

Vycházíme v něm z naší 15tileté zkušenosti Agora CE o.p.s. s prací s veřejností, pořádáním veřejných setkání, diskuzí a dalších aktivit.

V rámci semináře budou prezentovány moderní přístupy ve veřejné správě založené na internativní tvorbě politik na místní úrovni. Nabídneme příklady dobré praxe včetně prezentace praktického uplatnění metod a technik z ČR i zahraničí. Upozorníme na kritická místa při práci s veřejností a budeme diskutovat možné způsoby jejich překonání.

Seminář je založený na kombinaci frontálního výkladu (s využitím PPT prezentace, ukázek z projektů zapojení veřejnosti a aplikace jednotlivých metod) s diskuzí a interaktivní práci ve skupinách.

První část (před přestávkou) je zaměřena na osvojení základních tezí zapojování veřejnosti. Druhá část se zaměřuje na využití zapojení veřejnosti v praxi. Na příkladech budou průběžně prezentovány různé projekty.

Lektoři:

PhDr. Ing. Pavel Mička – odborník s hlubokými znalostmi vedení projektů komunikace s veřejností v ČR i zahraničí (Gruzie, Turecko, Balkán, aj.)

RNDr. Ivana Bursíková – dlouholetá zastupitelka MHMP a ředitelka Agora CE o.p.s.

Délka semináře: 2 – 3 hodiny (dle počtu účastníků)

Počet účastníků: minimálně 6

Cena semináře:

– představitelé veřejné správy: 900 Kč/ os.

– představitelé neziskových organizací: 300 Kč/ os.

– studenti: zdarma

Program:

  • úvod a zahájení
  • základní přístupy ke komunikaci a zapojování veřejnosti
  • participační žebřík
  • komplexní model interaktivního rozhodování
  • kritéria pro úspěšné projekty zapojení veřejnosti
  • přednosti a nedostatky zapojování veřejnosti
  • desatero nejčastějších „NE“ při zapojování veřejnosti
  • metody a techniky + příklady z praxe
  • závěrečná diskuze + rady & tipy

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Ivanu Bursíkovou.

tel.: (+420) 261 222 914 
email: ivana.bursikova@agorace.cz