Vzdělávání pro zastupitele a úředníky

Agora CE pořádá semináře, konference i výukové programy zaměřené na volené i jmenované představitele veřejné správy, pracovníky neziskových organizací, politiky, politické strany, radnice, ale i úřady a instituce. Semináře se opírají o více než dvacetiletou zkušenost organizace s participací a nabízí radnicím nové možnosti zapojení veřejnosti. Seznamují účastníky mimo jiné s příklady dobré praxe od nás i z ciziny. Lektorují zkušení lektoři – bývalá dlouholetá zastupitelka a ředitelka Agory CE RNDr. Ivana Bursíková, vedoucí participačních projektů, vědecký pracovník PhDr. Ing. Pavel Mička a další. Semináře jsou v trvání 0,5 dne – 2 dny, případně dle potřeb objednatele.

Mezi naše hlavní aktivity v rámci předávání zkušeností patří:

  • semináře a školení o občanské participaci a zapojování občanů rozhodovacích procesů (Kurzy pro zastupiteleZapojování obyv. venkova)
  • příprava mezinárodních konferencí o občanské participaci (Občan a radnice 2017, Dobrá radnice 2016, Dobrá radnice 2015)
  • semináře pro samosprávu a státní správu – Červená Voda (MV), Praha (MMR),  Slaný (obce), CEVRO (politické strany), Člověk v tísni, Konrad Adenauer Stftung (neziskové organizace) a další

Příklady projektů

Jak komunikovat s veřejností (TOP09, Nová Ves)

Semináře o tom, jak komunikovat s veřejností a jak ji zapojit do života obce pořádáme pro zastupitele obcí i další zájemce (SMO, politické strany apod.). V rámci semináře prezentujeme moderní přístupy ve veřejné správě založené na interaktivní tvorbě politik na místní úrovni. Zaměřujeme se na realizaci aktivit vedoucích k zapojení obyvatel města do řešení místních problémů. Nabízíme příklady dobré praxe včetně prezentace praktického uplatnění metod a technik z ČR i zahraničí. Upozorňujeme na kritická místa při práci s veřejností a společně odhalíme i možné způsoby jejich překonání.

Zkušenosti z ciziny - Turecko

Pavel Mička pracoval od listopadu 2011 do října 2013 v Turecku v rámci projektu TECHNICAL ASSISTANCE FOR IMPROVING PARTICIPATORY STRATEGIC GOVERNANCE AT LOCAL LEVEL. Projekt vedlo VNG International z Nizozemí. Vedoucí představitelé měst, zastupitelé, členové komisí a městských poradních orgánů z celkem 24 měst napříč Tureckem se seznámili s participačními postupy při moderní správně měst. Získané znalosti a zkušenosti pak mohli vyzkoušet v rámci interaktivních úkolů. Pobývat téměř dva roky v cizí zemi je jistě náročné, ale zároveň velmi inspirativní. Jednou z cenných zkušeností je i to, že participativní techniky jsou univerzálně použitelné. Musí se ale adaptovat na místní specifika (nelze zkrátka nic jednoduše „okopírovat“) a hlavně musí být opravdová ochota diskutovat s veřejností ze strany veřejných představitelů.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti nás kontaktujte.