Mezinárodní projekty

Agora CE se intenzivně snaží předávat zkušenosti a znalosti participačních procesů do zahraničí. Od roku 2004 jsme například působili v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Chorvatsku, Jordánsku, Arménii či Tádžikistánu.

Experti Agory CE se účastní na projektech, které vedou partnerské organizace. Podílejí se buď na organizaci a vedení seminářů a nebo přímo konzultují jednotlivé participační projekty. Své zkušenosti v oblasti zkvalitňování veřejné správy předávají také v postsovětských zemích procházejících transfromačním procesem.

Kromě toho realizuje Agora CE své „vlastní“ zahraniční projekty. V roce 2007 vedla Agora CE velký mezinárodní projekt Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku. Následně zahájila společný projekty pro Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Od roku 2008 rozšířila svůj záběr na Gruzii, kde realizuje či realizovala několik úspěšných projektů. Vede také projekty v Moldavsku. A nově také projekty v Bělorusku.

Agora CE také organizuje studijní cesty úředníků nebo představitelů neziskového sektoru z transformujících se zemí do ČR. Více informací o těchto studijních cestách najdete zde.