2017 – 2018 Participativní rozpočtování – příležitost pro efektivní zapojení občanů do rozhodování

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce jsme realizovali projekt v Bosně a Hercegovině zaměřený na zvýšení zapojení obyvatel do rozhodování na místní úrovni.

Zlepšíme tím výkon samospráv. V Bosně má samosprávu sice téměř každá, i velice mála komunita, ale bez vlastních zdrojů pro vlastní potřeby. Participativní rozpočet jim je umožňuje získat přímo bez složitých, často vyšší politikou ovlivněných jednání.

Naše předchozí spolupráce s místními politiky a úředníky ukázala na to, že mají eminentní zájem o metodiku, s jakou realizuje Agora CE tzv. participativní rozpočtování v ČR. V roce 2017 jsme proto začali spolupracovat s obcemi KreševoBreza a Istočna Ilidža. Každá z těchto obcí vyčlenila ze svého rozpočtu cca 5 tis EUR, dalších 5 tis EUR přispěje do jejich participativních rozpočtů MZV ČR. Za těchto zhruba 750 tis Kč bylo realizováno minimálně 6 projektů, které místní občané potřebují nejvíce. Zrealizovány byly drobné, ale z hlediska obyvatel potřebné věci jako opravy osvětlení či cest u školy (obec Istočna Ilidža), vybavení školky v obci Breza či například stavby opěrných zdí u vznikajícího hřbitova v obci Kreševo.

Jako jediný postup zapojení veřejnosti umožňuje participativní rozpočet to, aby občané přišli se svými nápady, ty potom zkorigovali dle reálných možností obce ve spolupráci s úředníky, představili je svým spoluobčanům a spolu s nimi rozhodli o jejich realizaci. Občané se setkávají na veřejných diskuzích a zapojit se mohou také elektronicky a to jak do návrhu, tak do závěrečného výběru nápadů. V tomto projekt zdaleka překonal očekávání.

Na navržené projekty se můžete podívat na webu projektu www.pbbih.com. Najdete mezi nimi  také další témata návrhů od občanů jako například nové přístřešky na zastávky autobusů, vytvoření nových turistických tras, úpravy a čištění kanálů na dešťovku, opravy fasád obecních domů poškozených během války a další.

Realizace probíhala často za velmi intenzivní  účasti autorů v roce 2018. Někde se zapojili do konstrukčních prací, sehnali potřebnou techniku či vybrali další finance na související náklady.

Zároveň se bude postup participativního rozpočtování v obcích opakovat v dalších letech již bez našeho přispění. Starostové často na závěrečném hodnocení prezentovali vysokou spokojenost s daným postupem. Proto jsme také participativní rozpočet začali zavádět dalším obcím v BiH. Zájem zatím projevily obce Trnovo, Vareš, Vogošča či Ilidža.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR