Cross Over – mládež, EU a eurovolby

Projekt „Cross Over“ financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“.

Jeho cílem bylo podpořit informovanost lidí o Evropské unii a přitáhnout jejich zájmy k volbám do Evropského parlamentu, které proběhly v květnu 2019.

Do projektu se zapojilo 14 partnerů z jedenácti zemí: Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko. Aktivity byly cíleny zejména na šest zemí, ve kterých byla v posledních eurovolbách nejnižší volební účast v celé EU, konkrétně na Slovensko, Českou republiku, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. V těchto zemích partnerská města nebo organizace realizovali lokální aktivity, které sloužili k informování široké veřejnosti, a v návaznosti na ně zde proběhla i mezinárodní setkání všech partnerů, kde byl vytvořen jedinečný prostor pro sdílení zkušeností o zapojení mládeže.

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 12 akcí:

Akce 1 – lokální aktivity v Chorvatsku

Účast: Akce umožnila setkání 125 občanů, z nichž 125 pochází z města Záhřeb (Chorvatsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila v Záhřebu (Chorvatsko) od 10/01/2019 do 31/01/2019.

Stručný popis: V rámci akce byla vyhlášena kreativní soutěž „EU2ME“, ve které se mladí lidé zamýšleli nad tím, co je to EU. Vytvořili fotografie, videa a literární díla. Uskutečnily se debaty na středních školách, aby studenty seznámily s politikami, institucemi a cíli EU. Mezi mladými lidmi se také uskutečnil průzkum o tom, jaké jsou jejich postoje k EU.

Akce 2 – mezinárodní událost v Chorvatsku

Účast: Akce umožnila setkání 75 občanů, z nichž 4 pochází z města Novo Město (Slovinsko), 3 z města Zvolen (Slovensko), 1 z města Vasteras (Švédsko), 4 z města Erd (Maďarsko), 1 z města Skopje (Makedonie), 1 z města Brusel (Belgie), 2 z města Santa Lucia (Malta), 1 z města Reggio Emilia (Itálie), 2 z města Stockholm (Švédsko), 2 z města Praha (Česká republika), 1 z města Bělehrad (Srbsko), 53 z města Záhřeb (Chorvatsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila v Záhřebu (Chorvatsko) od 03/02/2019 do 04/02/2019.

Stručný popis: Partneři a mladí lidé se sešli ve skupinách a debatovali o EU, jejím poslání a hodnotách. V rámci události se konala konference, kde se účastníci naučili podle zkušeností Chorvatských partnerů o mezikulturních kompetencích. Byly sdíleny výsledky soutěže EU2ME i dalších lokálních aktivit a vítězi soutěže byli oceněni.

Fotografie z chorvatských událostí:

     Akce 3 – lokální aktivity ve Slovinsku     

Účast: Akce umožnila setkání 86 občanů, z nichž 86 pochází z města Ivančna Gorica (Slovinsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Ivančna Gorica (Slovinsko) dne 06/03/2019.

Stručný popis: Občané a mladí lidé se zúčastnili přednášek a pracovali na tématu politik EU a jak ovlivňují každodenní životy lidí. Vybraní účastníci v TED prezentacích prezentovali své zkušenosti a příběhy o tom, jak EU ovlivnila jejich životy.

Akce 4 – mezinárodní událost ve Slovinsku

Účast: Akce umožnila setkání 63 občanů, z nichž 2 pochází z města Novo Město (Slovinsko), 2 z města Zvolen (Slovensko), 1 z města Vasteras (Švédsko), 2 z města Erd (Maďarsko), 1 z města Brusel (Belgie), 2 z města Reggio Emilia (Itálie), 2 z města Stockholm (Švédsko), 2 z města Praha (Česká republika), 1 z města Paříž (Francie), 1 z města Aarhus (Dánsko), 3 z města Záhřeb (Chorvatsko), 44 z města Ivančna Gorica (Slovinsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Ivančna Gorica (Slovinsko) od 15/03/2019 do 16/03/2019.

Stručný popis: S účastníky byly sdíleny výsledky lokálních aktivit a oni pak dále diskutovali o klíčových politikách, kterými se EU zabývá, využívali přitom metody focus groups a world café. Byl připraven také program „EU market, kde byla EU a její politiky blíže představeny širší veřejnosti.

Fotografie ze slovinských událostí:

Akce 5 – lokální aktivity na Slovensku

Účast: Akce umožnila setkání 205 občanů, z nichž 205 pochází z města Zvolen (Slovensko)

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Zvolen (Slovensko) od 01/04/2019 do 10/04/2019.

Stručný popis: V rámci Týdne občanské participace byla zorganizována výtvarná soutěž, dále diskuse, workshopy, promítání filmů a další, aby programy pomohly identifikovat hlavní výzvy EU a debatovat o možných budoucích scénářích.

Akce 6 – mezinárodní událost na Slovensku

Účast: Akce umožnila setkání 84 občanů, z nichž 2 pochází z města Novo Město (Slovinsko), 3 z města Erd (Maďarsko), 1 z města Vicenza (Itálie), 2 z města Stockholm (Švédsko), 2 z města Praha (Česká republika, 1 z města Paříž (Francie), 2 z města Aarhus (Dánsko), 4 z města Záhřeb (Chorvatsko), 1 z města Ivančna Gorica (Slovinsko), 2 z města Penne (Itálie), 2 z města Gdaňsk (Polsko), 61 z města Zvolen (Slovensko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Zvolen (Slovensko) od 11/04/2019 do 12/04/2019.

Stručný popis: Skupiny reprezentující místní zastupitele, organizace občanské společnosti a mladí lidé nejdříve debatovali o měkterých významných výzvách EU, také hráli hru, kde hodnotili strategie, kterými by se výzvy EU daly vyřešit a které byly navrženy účastníky v lokálních aktivitách. Byly představeny výsledky lokálních aktivit, oceněny nejlepší výtvarná díla a byla zorganizována konference.

Fotografie ze slovenských událostí:

      Akce 7 – lokální aktivity v České republice

Účast: Akce umožnila setkání 115 občanů, z nichž 115 pochází z města Praha.

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Praha (Česká republika) od 18/03/2019 do 03/05/2019.

Stručný popis: Uskutečnily se workshopy a debaty. V rámci přípravy na tyto debaty studenti zjišťovali informace z různých online i tištěných zdrojů a analyzovali je, také se jako novináři ptali lidí ve svém okolí, aby pronikli hlouběji do tématu a zíkali zpětnou vazbu. Zúčastnili se několika debat na kontroverzní témata.

Akce 8 – mezinárodní událost v České republice

Účast: Akce umožnila setkání 77 občanů, z nichž 2 pochází z města Novo Město (Slovinsko), 2 z města Zvolen (Slovensko), 2 z města Erd (Maďarsko), 1 z města Santa Lucia (Malta), 3 z města Reggio Emilia (Itálie), 2 z města Stockholm (Švédsko), 1 z města Paříž (Francie), 2 z města Aarhus (Dánsko), 2 z města Záhřeb (Chorvatsko), 2 z města Ivančna Gorica (Slovinsko), 2 z města Penne (Itálie), 2 z města Gdaňsk (Polsko), 3 z města Vicenza (Itálie), 51 z města Praha (Česká republika).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Praha (Česká republika) od 20/05/2019 do 21/05/2019.

Stručný popis: Byly představeny výsledky předcházejících lokálních aktivit. Účastníci v tzv. talk show prezentovali předvolební scénáře, předvolební preference a euroskeptickou propagandu v jejich zemích. Účastníci hlouběji pracovali s tématem evropských voleb a euroskepticismu.

Fotografie z českých událostí:

   Akce 9 – lokální aktivity v Maďarsku

Účast: Akce umožnila setkání 20 občanů, z nichž 20 pochází z Erd (Maďarsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Erd (Maďarsko) dne 29/04/2019.

Stručný popis: Účastníci byli seznámeni s tím, jak funguje Evropský parlament, jaká je jeho agenda a politické strany. Byla prodiskutována témata demokratického deficitu, parlamentu EU a jeho politických stran. Účastníci byli rozděleni do skupin, ve kterých hráli role různých politických stran a debatovali o aktuálních tématech EU.

Akce 10 – mezinárodní událost v Maďarsku

Účast: Akce umožnila setkání 41 občanů, z nichž 1 pochází z města Brusel (Belgie), 4 z města Santa Lucia (Malta), 1 z města Reggio Emilia (Itálie), 2 z města Praha (Česká republika), 2 z města Aarhus (Dánsko), 2 z města Záhřeb (Chorvatsko), 2 z města Penne (Itálie), 2 z města Gdaňsk (Polsko), 3 z města Vicenza (Itálie), 23 z města Erd (Maďarsko),

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Erd (Maďarsko) od 11/06/2019 do 12/06/2019.

Stručný popis: Uskutečnila se konference, která více informovala o EU a Evropském Parlamentu. Partneři a další účastníci se zúčastnili programu, kde simulovali roli europoslanců. Ve skupinách podle různých komisí vytvářeli návrhy, později je prezentovali a hlasovali o nich.

Fotografie z maďarských událostí:

      Akce 11 – lokální aktivity v Polsku

Účast: Akce umožnila setkání 144 občanů, z nichž 144 pochází z města Gdansk (Polsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Gdansk (Polsko) od 24/04/2019 do 28/05/2019.

Stručný popis: Byla vyhlášena výzva na kampaně propagující větší politické zapojení v záležitostech EU i vyšší občanskou angažovanost mezi mládeží a na tuto výzvu reagovaly skupiny mladých a vytvářeli kampaně. Vymysleli slogany, plakáty a videa. Nejlepší kampaně byly prezentovány na sociálních sítích Asociace a veřejně vystaveny. Uskutečnil se pochod.

Akce 12 – mezinárodní událost v Polsku

Účast: Akce umožnila setkání 75 občanů, z nichž 2 pochází z města Novo Město (Slovinsko), 4 z města Zvolen (Slovensko), 2 z města Erd (Maďarsko), 1 z města Santa Lucia (Malta), 2 z města Reggio Emilia (Itálie), 2 z města Praha (Česká republika), 1 z města Paříž (Francie), 2 z města Aarhus (Dánsko), 2 z města Záhřeb (Chorvatsko), 2 z města Ivančna Gorica (Slovinsko), 3 z města Vicenza (Itálie), 52 z města Gdaňsk (Polsko).

Místo/datum: Akce se uskutečnila ve městě Gdaňsk (Polsko) od 08/07/2019 do 09/07/2019.

Stručný popis: Byly prezentovány výsledky lokálních aktivit, nejlepší kampaně mladých byly oceněny. Partneři zhodnotili výsledky projektu, vyměnili si příklady dobré praxe z aktivit implementovaných na lokální úrovni, kterými se snažili podporovat zapojení a zájem mladých o EU. Byly prozkoumány možnosti další spolupráce.

Fotografie z polských událostí:

   

Více o projektu se můžete dočíst na webové stránce Crossoveru na stránkách jednoho z partnerů – organizace ALDA.