Agora CE začíná zavádět participativní rozpočtování v Moldavsku

Naším záměrem je přispět v Moldavsku ke zkvalitnění vládnutí na místní úrovni. Zejména chceme přispět ke zvýšení transparentnosti a spolupráce veřejnosti, politiků a úředníků při přípravě rozpočtů na místní úrovni prostřednictvím nástroje celosvětově využívaného pro zapojení občanů do rozhodování tzv. participativního rozpočtu. Participativní rozpočtování je deliberativní proces, který umožnuje občanům zapojit se přímo do rozhodování o veřejných financích. Během tohoto procesu mohou běžní občané rozhodovat, jak má být využita specifická část veřejného nebo obecního rozpočtu. Občané tak získávají nad těmito financemi lepší kontrolu, jejich využití odpovídá jejich potřebám a zároveň se tím vytváří předpoklady pro lepší spolupráci mezi nimi a veřejnými autoritami. Projekt má dva specifické cíle. Prvním cílem je zvýšit zapojení občanů a zlepšit jejich spolupráci s veřejnými autoritami a její podmínky při rozhodování o rozpočtu na obecní úrovni ve dvou moldavských obcích. Na základě důkladného vyhodnocení bude vytvořena metodika tvorby participativního rozpočtu pro moldavské obce a tento inovativní postup bude přenesen do dalších obcí v Moldavsku. Naším druhým cílem je zvýšit pětinásobně počet obcí využívajících participativní rozpočet do konce roku 2020. V průběhu projektu proto vedle metodiky vznikne web a bude vytvářena platforma zájemců o participativní přístupy vládnutí z řad místních samospráv, státní správy, akademického a nevládního sektoru.