GLOW - podpora občanských lídrovských dovedností mladých žen v ČR a Gruzii

Pozadí projektu

Projekt je finančně podpořen v rámci programu Erasmus+.

Žádný stát na světě nedosáhl genderové rovnosti.

To je důvod, proč vznikl projekt “GLOW – podpora občanských a vůdčích dovedností mladých žen v Gruzii a České republice”.

Společný projekt české nevládní organizace Agora CE a gruzínské nevládní organizace

GLOW chce posílit znalosti a schopnosti deseti českých a deseti gruzínských mladých žen a dívek, aby se staly sebevědomými lídryněmi zítřejšího světa.

PŘIHLÁŠKA ZDE!

Průběh projektu

Projekt spočívá ve vzájemné návštěvě obou skupin nejprve v České republice a poté v Gruzii. Na účastnice čekají workshopy o komunitní angažovanosti, genderové rovnosti a setkání s inspirativními lídry z veřejné a neziskové sféry.

Vrcholem projektu je veřejná akce, kterou každá z účastnic uspořádá ve své komunitě v místě bydliště či ve škole. Zároveň vznikne publikace o ženách, které jednotlivé dívky inspirují a kterou společně s projektovým týmem pokřtí za účasti gruzínské ambasadorky v Praze.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte: monika.durajova@agorace.cz